4 dôležité otázky pred spustením firemného blogu – CoolWriters

4 otázky, ktoré si polož pred spustením firemného blogu

Blog predstavuje pre firmy úžasný nástroj. Môže im pomôcť získať zákazky, klientov a v konečnom dôsledku aj peniaze na ďalší rozvoj. Kým však spustíš firemný blog, odpovedz si na tieto otázky.

1. Potrebujem firemný blog?

S firemnými blogmi sa v poslednom čase akoby roztrhlo vrece. Každý majiteľ firmy robí všetko pre to, aby sa firme darilo. Snaží sa udržať ju v čo najlepšom stave a rozvíjať. Jednou z možností, ako dostať firmu do povedomia, je firemný blog.

Ide o jedinečný spôsob, ako sa priblížiť ku klientom. Najčastejšie prostredníctvom hodnotného obsahu, ktorý klientovi rieši nejaký problém. Napriek tomu to nutne nemusí znamenať, že ho potrebuješ aj ty. Minimálne je však dobré vedieť, čo ti môže skutočne prepracovaný blog priniesť.

TIP

Určenie cieľa je pre úspešný firemný blog kľúčové. Na základe neho sa tvorí stratégia, redakčný plán, jednotlivé články, nastavenie analytiky a propagácie.

2. Čo chcem blogovaním dosiahnuť?

Vraví sa, že i cesta môže byť cieľ. V tomto prípade to však neplatí. Aby blogovanie malo zmysel a prinieslo očakávaný efekt, samotná cesta nestačí. Čo môže byť teda tvojím cieľom?

  • Ukázať klientom, že funguješ – ty to vieš, existujúci zákazníci tiež. Vždy aktuálnym blogom to môžeš dať najavo i tým potenciálnym.
  • Získať nových čitateľov, návštevníkov a zákazníkov – užitočný a pravidelný obsah udrží ľudí na tvojich stránkach. Častejšie sa budú k tebe vracať. Čím dlhšie sa zdržia, tým väčšia je šanca, že nakúpia alebo využijú tvoje služby.
  • Presvedčiť o svojej profesionalite – fundované informácie uverejnené v blogu môžu ukázať, že si v odbore skutočný profesionál. Ak o tom ľudí presvedčíš na webe, obrátia sa na teba aj v realite.
  • Dostať svoj web na lepšiu pozíciu super, že máš webovku. Ak však nie je na prvej stránke vyhľadávača, akoby neexistovala. Ľuďom sa nechce preklikávať a hľadať. Byť na prvých pozíciách pre teba predstavuje významnú konkurenčnú výhodu.
  • Budovať si vzťahy v B2B, ale i B2C segmentoch, zvyšovať povedomie o firme v biznise sú vzťahy dôležité. Je dobré ich udržiavať živé a funkčné. Firemný blog je na to ako stvorený. Bez potreby telefonovania, e-mailovania či osobných návštev dáš klientom najavo, že ti na nich záleží. Ak im budeš servírovať čerstvé a aktuálne informácie, spolupráca im bude chutiť. Začnú sa viac identifikovať s tvojou firmou.
  • Odpovedať na otázky niektoré otázky klientov sa opakujú často. Odpovedať na ne každému zvlášť môže hraničiť s depresiou. Ak napíšeš odpovede na najčastejšie otázky do blogu, zákazník k tebe príde poučený. S relevantnými informáciami. Dotiahnete už len detaily.
  • Zarobiť pokojne by si si to celé mohol predstaviť ako Tour de France. Všetky vyššie spomínané ciele môžeš považovať za etapové. Finančný profit je potom ukončením celého poctivého snaženia, práce a námahy. Cieľ pretekov. Zaslúžená odmena.

3. Budem vedieť pripraviť obsahovú stratégiu?

Opäť si môžeme pomôcť s tour. Príprava obsahovej stratégie pripomína náročnú vrchársku etapu. Je to jedna z najťažších vecí súvisiacich s blogom. Ide pritom o zásadnú úlohu. Predovšetkým pre to, aby sa ti podarilo dosiahnuť ciele, ktoré si si vytýčil. 

Príprava a plánovanie zahŕňa:

 

Kontrolu aktuálneho obsahu 

Ak nemáš na webe veľa článkov, zvládneš to rýchlo. Ak je článkov viac, chvíľu to potrvá. Prečo je však nutné to spraviť? Aby si vedel, aké informácie už máš publikované a aby si zbytočne obsah neduplikoval. Čitatelia to nemajú radi, vyhľadávače to nenávidia.

 

Analýzu

Keby žil Lenin v súčasnosti, povedal by – analyzovať, analyzovať, analyzovať. Pýtate sa, čo analyzovať? Sú to najmä nasledovné:

 

Cieľová skupina

Cieľových skupín môže byť viac. Je to výhodnejšie. Máš k dispozícii viac tém na publikovanie i širšiu čitateľskú základňu. Cieľovú skupinu však treba pochopiť a zoznámiť sa s ňou. Iba vtedy dokážeš písať adresne a mieriť presne na jej vkus a potreby. 

 

Konkurencia

Okrem cieľovky je nutné pochopiť a preskúmať aj konkurenciu. Jej slabé i silné stránky. Poznať konkurenciu znamená mať výhodu. Poučiť sa z jej chýb, inšpirovať. Pozrieť sa na jej komunikáciu na webových stránkach aj sociálnych sieťach. A potom to urobiť inak. Lepšie, kvalitnejšie, zábavnejšie. Odlíšiť sa formou aj obsahom.

 

Kľúčové slová

V závislosti od cieľa, ktorý firemným blogom sleduješ, bude potrebné určiť si kľúčové slová. Na ich analýzu existuje množstvo free, ale i platených nástrojov. Google ponúka Google Search Console, ale vyskúšať môžeš aj Keyword Sheeter alebo Marketing Miner. Odporúča sa sledovať aj sociálne siete. Diskusie, komentáre a statusy. Využiť všetky možnosti, ktoré internet ponúka.

Na záver je dôležité ujasniť si spôsob komunikácie a komunikačné kanály. Následne začať tvoriť obsah.

TIP

Fázu prípravy obsahovej stratégie je potrebné brať smrteľne vážne. Nepodceňovať, neuľahčovať si ju. Jednoduché a priame cesty môžu byť rýchle. Málokedy však vedú k vytúženému úspechu. 

4. Mám potrebné zdroje?

Nejde tu len o finančné zdroje, ale aj časové a ľudské. Všetky tri sú navzájom veľmi úzko prepojené.

 

Časové

Len príprava obsahovej stratégie stojí množstvo času a energie. Pre jedného človeka je to úloha na dlhé zimné večery. Už v tomto štádiu sa oplatí pouvažovať o delegovaní úloh.

Môžeš požiadať svojich zamestnancov alebo si nájsť externú firmu, prípadne im prácu rozdeliť. Treba si len zadefinovať, v akom pomere. V tomto prípade sú však externí špecialisti oveľa výhodnejší a efektívnejší. Rozumejú problematike a zvládnu prácu za kratší čas.

 

Ľudské

Výhoda človeka z firmy spočíva v tom, že pozná výrobky, procesy, prostredie. Pri dobrej internej komunikácii a správnom zadaní dokáže tému spracovať rýchlo a obsahovo správne. Len máloktorý zamestnávateľ má však niekoho, koho by mohol dlhodobo presunúť na inú pozíciu.

V tomto je externý copywriter či agentúra na nezaplatenie. Ak necháš spracovanie, prípravu a napísanie článku jemu, neprídeš o svojho zamestnanca. Obaja sa môžu venovať práci, ktorá im ide najlepšie. 

 

Finančné

Pri spustení blogu je potrebné najskôr vybrať tému. Naštudovať si ju a vhodne podchytiť. Copywriter o nej musí perfektne napísať. Správne po obsahovej, gramatickej aj štylistickej stránke. Článok musí spracovať relevantne pre ľudí i vyhľadávače.

Niekto ho musí vložiť na web a spropagovať. Umiestniť a postarať sa o spätné odkazy. Sledovať jeho efektivitu, priebežne vyhodnocovať. Celý tento náročný proces niečo stojí. Aby mal článok požadovaný efekt, treba si naň vyčleniť stredné až vyššie stovky € za kus. Ak sa všetko spraví správne, nejde o náklad, ale investíciu, ktorá sa Ti násobné vráti.

Čo si treba uvedomiť?

firemným blogom treba pristupovať trpezlivo. Poctivá práca, skvelý obsah a pravidelné publikovanie určite prinesú výsledok. Ak sa ti to zdá príliš náročné, netreba sa báť osloviť profesionálov, ktorí vedia, čo robia. Zabezpečia všetko potrebné a ty len pozbieraš úspechy ich práce.

Prečítaj si ešte jeden

Návrat hore